Define İşaretleri

define bulma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
define bulma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çıplak Kadın işareti

Bir resim topluluğu içinde bulunan çıplak kadın resmi kesin definedir.Dikkat edilecek unsurlar, kadının baktığı yer ile ellerinin şeklidir duruşudur.
Kraliçe yada statüsü yüksek bayanın mezarıdır, takıları ayrı bir oda içinde bulunabilir mezar bulunduktan sonra takılar yoksa mutlaka mezar odasının yan duvarları iyice kontrol edilmeli.

Define Nasıl Bulunur?

NEDEN DAĞLARDA
Dağlarda genellikle keçiler ve define avcılarının dışında kimse dolaşmaz yani insanların pek sıklıkla dolaşmadıkları bu yerlere eskilerin birşeyler gömmüş olmaları ihtimali ve gömülenin çıkarılmamış olma ihtimali kuvvetlidir.
MÜJDE


Nişana varılacak yolu anlatan semboller ,tepe,höyük,çeşme ve mezar türü eski yapılardır


Ayak işaretleriDefinecilikte işaretleri ve define izlerini iyi anlamak ve yorumlamak gerekir. Doğru işaret ve tanı sizi hedefe yönlendirecektir. Bilinçsizce yapılan kazılar ve yorumlar sizi kötü duruma da sokabilir.

Define Yerleri

Bu başlığa bakarak size hemen define yerlerini göstereceğinizi düşünmeyin. İyi bir defineci bu şekilde bir başlığa inanarak define yerini bulamaz. Define bulmak için iyi bir işaret ve işaretin ne demek istediğini iyi yorumlamaktır. Sizler bu şekilde birileri size bilgisayar define yerlerini gösteriyormuş diyerek inanmayın. Türkiye Definecilik bakımından zengin bir yerdir. İşaretlere iyi bakın Hepinize iyi şanslar.

Yılan İşareti


Yılan : Antik dönemlerden günümüze uzanıp gelen bir semboldür. İlk defa kimlerin ve hangi dönemlerde kullanıldığı hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak dünyanın pek çok yöresinde farklı uygarlıklar tarafından değişik düşüncelerin sembolize edilmesi anlamında kullanıldığını arkeolojik araştırmalardan biliyoruz.Aynı sembol geçmiş pek çok dönemlerde büyücülük sistemlerinde, tıp alanında, ölüm ve doğum kültürünün ifade edildiği sosyolojik kontekstlerde, soy bilim dallarında ve son dönemde de define meraklılarınca farklı amaçlar için belirli anlamlarda kıymet ifade etmektedir.İnsanlık tarihinde bilinen çok uzun dönemleri içinde, yılan motifi hep insanla iç içe olmuştur. Bazen tapınaklarda, bazen dağlardaki kaya üstlerinde, bazen heykellerde ve fresklerde ve bazen de sikkeler üzerinde yılan motifi insanoğlunun hayatında daima çok önemli yer işgal etmiştir. Onun ifade ettiği anlamlar aslında çok fazladır. Sadece defineciye ait bir sembol gibi görmek çok ama çok yanlış bir bakış açısıdır.

Geyik İşareti


Geyik : Denilir ki, Artemis; kendisi için bir genç kız kurban edilecekken acımış ve onun yerine bir maral (geyik) koymuş ve genç kızı kurtarmıştır. Sonra kendi rahibesi olmak üzere onu alıp Tauris’e (Kırım) götürmüştür.Bu efsanenin uzantısı olarak çok sevilen ve toplumda belli bir yeri olan kadın ölülerin ardından onların mezar taşlarına (stel) geyik başı veya karaca resmedilir ki Artemis onu alsın ve kendine yakın kılsın. Geyik resimleri çoğunlukla mezar taşlarındadır.Arkeolojik açıdan bakıldığında bilimselliği olmasa da definecilerin yaklaşımıyla ve söylemleriyle şöyle bir görüşü ortaya koyabiliriz:Yayılıp dallanmış olan özelliği ile geyiğin boynuzu, antik düşüncede yeraltı sığınağını veya yeraltında bir tünel yapılanmasını (dehliz) ifade eder.

Güvercin İşaretiGüvercin İşareti

Güvercin : Definecilik ve arkeolojinin epigrafisi alanında ise güvercinin farklı bir bakış yönü vardır. İslam Ebced’inde olduğu gibi eski Yunan harf sayılama sisteminde güvercin belli başlı bazı ifadelerin sembolü olmuştur.Güvercinin Grek dilindeki karşılığı “PERİSTERA” dır. Bu kelimeyi oluşturan harflerin sayısal değeri 801 yapar. Aynı şekilde eski Yunan alfabesinin ilk harfi olan Alfa’nın sayısal değeri 1, son harf Omega’nın değeri ise 800 dür. Bu iki harfin de toplamı 801’i verir.Bu durumda Alfa ve Omaga’nın toplam sayısal değeri ile Peristera’nın değerleri aynıdır; yani 801’dir.

Facebook ta Paylaş